SIFIR ATIK SİSTEMİ

Başlangıç;

 1. EÇBS (Entegre Çevre Bilgi Sistemi)’ne kaydı olmayan firmaların kayıt işlemleri tamamlanmalıdır.

 

Kayıt İşlemi Sırasında;

1-  Google üzerinden Entegre Çevre Bilgi Sistemi aratılır.

 1. Bulunan uygulamaya firma yetkilisine ait TC Kimlik No ve E-devlet şifresi ile giriş yapılır.
 2. Sistemin istediği bilgiler girilir. Bu işlem sırasında sistem onay kodu göndereceğinden yazılan telefon numarası ve e-mail adresi kullanılır olmalıdır.
 3. Sisteme giriş sağlandıktan sonra Hesabım (Firma, Kurum) sekmesinden yeni hesap açılır. İstenilen bilgilerin girilmesi sonucunda başvuru yap butonuna basılır. Başvuru tamamlandığında sistemin otomatik olarak hazırladığı başvuru formu dilekçesi çıktısı alınarak kaşe/imzalanır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvuru yapılır.
 4. Başvuru onaylandıktan sonra Hesap/Firma sekmesinden ilgili firmaya tıklanır. Tesislerim bölgesine geldiğimizde eğer firmaya bağlı birden fazla tesis var ise yeni tesis ekle sekmesinden sıfır atık sistemine kaydı yapılacak bütün tesisler eklenir. Bu işlem sırasında ki adımlar hesap/firma ekleme işlemleri ile aynı devam etmektedir. Eğer firma üzerine kayıtlı başka bir tesis yok ise Tesis (Şube)olarak Kaydet butonuna basılır ve firma tesis olarak eklenir.

 

Kayıt işlemleri Tamamlandıktan Sonra;

 1. EÇBS üzerinden Tesis/Şube sekmesinde sıfır atık sistem girişi yapılmak istenen tesise tıklanır. Uygulamalardan Atık Yönetim Uygulaması ve Sıfır Atık Bilgi Sistemi açılır.

 

Tesiste Sıfır Atık Sistemine Geçiş Uygulamaları;

 1. Bina ve yerleşkelerde atıkların yoğun olarak oluştuğu yerlere bağlı olarak geri dönüşebilen (mavi renk) – geri dönüşemeyen (koyu gri ya da siyah renk) olmak üzere en az 2’li (ikili) sıfır atık kumbarası yerleştirilir. İhtiyaç halinde diğer atık türü (atık pil, atık elektronik, organik atık, tehlikeli atık, tıbbi atık vb. gibi) kutuları da konulabilir.
 2. Personel ve idari birimler sıfır atık projesi hakkında bilgilendirilir.
 3. Kumbaralardan atık toplayan temizlik birimi ve veri girişlerini sağlayan 2 kişi sıfır atık yönetim sisteminde görevlendirilir.
 4. Tesiste tüm kumbaralardan toplanan atıkların tek bir yerde toplanacağı geçici atık depolama alanı, konteynerler, kafesler veya atık getirme merkezleri bulunmalıdır. Bu alanlar geri dönüşebilen atıklar, geri dönüşemeyen atıklar, tehlikeli atıklar vb. gibi çıkan atıkların türlerine göre bölümlendirilmelidir.
 5. Bina/yerleşkelerde en az ikili toplama sistemi kapsamında atıklar toplanarak,  yetkili atık toplayan firmalara teslim edilmelidir. Teslim edildiğine dair teslim tutanağı,makbuz vb.alınmalıdır.

 

Atık Yönetim Uygulaması (EÇBS-MOTAT);

 1. Lisanslı tesislere teslimi yapılan kontamine atıklar, bitkisel atık yağlar, araç lastikleri, atık yağlar, flüoresanlar, atık piller, kartuş-tonerler, elektronik atıklar, tıbbi atıklar vb. gibi her türlü tehlikeli atık gönderimleri bu uygulama üzerinden yapılmalıdır. Teslimi yapılan atıklar aynı zamanda MOTAT sisteminden çıktısı alınarak sıfır atık bilgi sistemine de bu belge yüklenip verilen atığın bilgilendirilmesi yapılmalıdır.

 

 

 

Sıfır Atık Bilgi Sistemi (EÇBS);

 1. Sıfır Atık Bilgi Sisteminde ilk olarakKurum Bilgileri girilir.
 1. Sıfır atık sisteminde Sorumlu Personel sekmesinden görevlendirilmiş personeller sistemden tanıtılır.
 2. Faaliyet – yeni faaliyet ekle sekmesinden bilgiler girilir. Bu sekmede verilen eğitim, yerleştirilen ekipmanlar, geçici depolama alanı ve varsa kompost hakkında ki tüm bilgiler belgeleri ile birlikte sisteme yüklenerek girilir. Toplanan atık bölümünde ise her yılın Ocak-Temmuz aylarında olmak üzere (isteğe bağlı haftalık, aylıkta olabilir) yıl içinde lisanslı firmalara teslim edilen tüm atıklar belgeleri ile birlikte sisteme girilir.

 

Sıfır Atık Temel Belge;

 1. Sıfır atık bilgi sistemi üzerinden tüm bilgiler girildikten sonra yine sıfır atık bilgi sisteminde yer alan Belgelendirme sekmesinden yeni başvuru butonuna tıklanır.
 2. Ekipmanların renk skalasına uygun bir şekilde yerleştirildiğine dair fotoğraflar sisteme yüklenir.
 3. Ekipmanlar üzerinde uygun bilgilendirici yazı ve işaretlerin olduğuna dair fotoğraflar sisteme yüklenir.
 4. Tüm zorunlu alanlarından doldurulduğundan emin olduktan sonra Başvuruyu Tamamla diyerek Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvuru gönderilir.
 5. Belge onaylanması durumunda sistem üzerinden indirilebilmektedir.

 

Sonuç;

 1. Belge geçerlilik süresi 5 yıldır.
 2. Temel belge süresi içerisinde tesis asgari 1 defa denetlenir.
 3. Temel belge alınması sonrasında tesisten toplanan atıklar İl Müdürlüğü tarafından sistem üzerinden takip edilir.
 4. Sıfır atık ekipmanlarının başka bir bina ve yerleşkeye taşınması durumunda ya da herhangi bir değişiklik yapılması durumunda tarafımıza bilgi verilip, sıfır atık bilgi sistemi üzerinden değişikliklerin İl Müdürlüğü’ne bildirilmesi gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıfır Atık Yönetim Sistemine Geçmesi Gerekenler

Sisteme Geçişlerin Tamamlanması için Son Tarih

1.GRUP

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları

1 Haziran 2020

2.GRUP

 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Havalimanları
 • Limanlar
 • İş merkezi ve Ticari Plazalar

100 ve üzeri ofis/büro kapasiteli

 • Alışveriş Merkezleri

5000 metrekare ve üzeri

 • ÇED Yönetmeliği’nin Ek-1 Listesinde Yer Alan Sanayi Tesisleri
 • Eğitim Kurumları ve Yurtlar

250 ve fazla öğrencisi bulunanlar

 • 100 Oda ve Üstü Konaklama Kapasiteli İşletmeler
 • Sağlık Kuruluşları

100 yatak ve üzeri kapasiteli

 • Akaryakıt istasyonları ve dinlenme tesisleri
 • 300 ve üzeri konuta sahip siteler
 • Zincir marketler

31 Aralık 2020

3.GRUP

 • Alışveriş Merkezleri

1000-4999 metrekare

 • İş Merkezi ve Ticari Plazalar

20-99 arası ofis/büro kapasiteli

 • Tren ve Otobüs Terminalleri
 • ÇED Yönetmeliği Ek-2 Listesinde Yer Alan Sanayi Tesisleri
 • Eğitim Kurumları ve Yurtlar

50-249 arası öğrencisi bulunanlar

 • 50-99 Arası Oda Konaklama Kapasiteliİşletmeler
 • Sağlık Kuruluşları

50-99 arası yatak kapasiteli

31 Aralık 2021

4.GRUP

 • Alışveriş Merkezleri

1000 m2’den az

 • Eğitim Kurumları ve Yurtlar

50’den az öğrencisi bulunanlar

 • 50’den Az Oda Konaklama Kapasiteli İşletmeler
 • Sağlık Kuruluşları

50’den az yatak kapasiteli

31 Aralık 2022

KRİTERLER

1

Oluşan tehlikesiz nitelikteki geri kazanılabilir kağıt, cam, metal, plastik atıkların diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi

2

Oluşan atık pil, bitkisel atık yağ, atık elektrikli ve elektronik eşya ile diğer geri kazanılabilir atıkların ayrı olarak biriktirilmesi

3

1. ve 2. kriterlerde belirtilmeyen tehlikesiz ve tehlikeli özellik gösteren diğer atıklar ile tıbbi atıkların ilgili mevzuatına uygun olarak biriktirilmesi

4

Biyo-bozunur atıkların, yoğun oluşum gösterdikleri çay ocakları, kafeterya, yemek hazırlama veya yemek servisinin yapıldığı yerler gibi noktalarda ayrı olarak biriktirilmesi

5

Biriktirme ekipmanlarında renk kriterine uyulması, atığa özgü bilgilendirici işaret veya yazıların yer alması

6

Tüm biriktirme ekipmanlarının ihtiyaca ve ilgili mevzuatında verilen kriterlerine uygun hacim, adet ve özellikte olması

7

Biriktirilen atıkların ilgili idarenin toplama sistemine ve/veya izin ve/veya çevre lisansı bulunan atık işleme tesislerine teslim edilmek üzere, oluşturulan geçici depolama alanında toplanması

8

Sıfır atık yönetim sistemine ilişkin gerekli bilgilendirme eğitimlerinin verilmesi

9

Çevre Kanunu ve bu Kanun kapsamında hazırlanan mevzuat doğrultusunda almakla yükümlü olduğu izin ve/veya çevre izin/lisanslarının bulunması 

10

Depozito kapsamındaki ambalajlı ürünlerin satışını gerçekleştiren satış noktaları; tüketiciler tarafından iade edilmek istenen depozitolu içecek ambalajlarının toplanması amacıyla Bakanlıkça esasları belirlenen depozito sistemine katılım sağlamakla ve uygulamakla (Bu kritere uyum 1/1/2021 yılından itibaren aranacaktır)

EK-5

TOPLAMA SİSTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖRNEKLER

Ekipman görseli/atık türü

Atılabilecek atık örnekleri/açıklamalar

 

Not: Malzeme türlerine göre ayrı biriktirme yapılması durumunda kullanılacak biriktirme ekipmanlarında kağıt atıklar için mavi, plastik atıklar için sarı, cam atıklar için yeşil, metal atıklar için açık gri renk kullanılır.

Kağıt ve karton kutular

Gazeteler, dergiler, kitaplar

Yazı ve çizim kağıtları

Plastik şişeler,

Plastik kutular,

Metal (alüminyum) içecek kutuları,

Metal (çelik) gıda kutuları,

Cam içecek ve gıda şişeleri,

Cam kavanozlar

vb.

biriktirilir.

Karışık belediye atıkları

Süprüntü temizleme kalıntıları

Islak havlu ve mendiller,

Seramik ve porselen gibi mutfak ve aksesuar eşya atıkları,

vb.

biriktirilir.

 

Not: Bu atıklar çay ocakları, kafeterya, yemek hazırlama veya yemek servisinin yapıldığı yerler gibi yoğun oluşum gösterdiği noktalarda ayrı toplanır.

Meyve ve sebze atık ve artıkları,

Her türlü çay ve kahve posaları,

Her türlü yiyecek atığı,

Park ve bahçe bakımından kaynaklı yeşil çimen, yaprak, çiçek vb. atıklar,

vb.

biriktirilir.

Atık Piller

31/8/2004 tarihli ve 25569 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği ile tanımlanan atık pillerin, aynı Yönetmeliğe uygun olarak biriktirilmesi sağlanır.

Bitkisel Atık Yağlar

6/6/2015 tarihli ve 29378 sayılı  ResmîGazete’de yayımlanan Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ile tanımlanan;

 • Yenilebilir sıvı ve katı yağlar
 • Kullanılmış kızartmalık yağlar

biriktirilir.

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar

22/5/2012 tarihli ve 28300 sayılı  ResmîGazete’de yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yer alan;

 • Floresan lambalar
 • Küçük ev aletleri
 • Bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları

gibi ekipmanlar biriktirilir.

Tıbbi Atıklar

25/1/2017 tarihli ve 29959 sayılı  ResmîGazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile tanımlanan tıbbi atıkların, aynı Yönetmeliğe uygun olarak biriktirilmesi sağlanır.

Atık İlaçlar

Kullanım süresi dolmuş veya artık kullanılmayan, bozulmuş ya da tedavi sürecinin tamamlanması nedeniyle kalan ilaçlar biriktirilir.

Diğer tehlikeli/tehlikesiz atıklar

Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan tehlikeli ve tehlikesiz özellik gösteren diğer atıkların Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek-4 Atık Listesinde yer alan atık koduna göre ilgili mevzuatına uygun olarak biriktirilmesi sağlanır.

Ekipman renkleri, ekipman bu renkte teşkil edilerek veya ekipmanın üzerine ilgili renkte etiket yapıştırılarak veya giydirme yapılarak da belirtilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resmî Gazete Tarihi: 12.07.2019 Resmî Gazete Sayısı: 30829 SIFIR ATIK YÖNETMELİĞİ kapsamında;

Sıfır Atık Sistemine geçişin zorunlu hale getirildiğine dair detaylı bilgilendirme aşağıda verilmiştir:

 

Sıfır atık yönetim sistemi kuran bina ve yerleşkelerin yükümlülükleri

 

MADDE 10 –

 

(1) Sıfır atık yönetim sistemini kuran bina ve yerleşkeler;

 

a) Tüm faaliyetlerinde bu Yönetmelikte belirtilen genel esaslara uymakla,

b) Sorumluluk alanları dahilindeki tüm kişi ve kuruluşları, atıklarını türlerine göre ayırmaya ve ayrı biriktirmeye teşvik etmekle,

c) İsrafı önlemeye yönelik çalışmalarda bulunarak atık oluşumunun önlenmesini/azaltılmasını sağlamakla,

ç) Kaynağında ayrı biriktirilen atıkların birbirleriyle karıştırılmadan ayrı olarak toplanmasına ve geçici depolanmasına yönelik altyapıyı oluşturmakla,

d) Sıfır atık yönetim sisteminin kurulması ve uygulanmasında EK-1 listede tanımlanan uygulama takvimine uymakla,

e) Sıfır atık yönetim sisteminin kurulması, işletilmesi ve izlenmesine yönelik olarak Bakanlıkça hazırlanan kılavuz doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmekle ve mevcut atık yönetim hizmetlerini bu sisteme entegre etmekle,

f) Sıfır atık yönetim sistemine geçiş süreci de dahil olmak üzere mevcut atık yönetim hizmetlerinin sıfır atık yönetim sistemine entegre edilmesine yönelik program ve politikaları belirleyerek ilgili talimatlarına yansıtmakla,

g) Sıfır atık yönetim sisteminin tasarım aşamasından başlayarak uygulamaların izlenmesi faaliyetlerini de içeren tüm sürecin, sorumluluk alanı içerisindeki tüm kişi ve kuruluşların katılımı ile bütünlük ve uyum içinde yürütülmesini sağlamakla,

ğ) Kurulan sıfır atık yönetim sistemini sorumluluk alanındaki tüm kişi ve kuruluşlara ilanen duyurmakla, atıkların oluşturulan sistem doğrultusunda biriktirilmesini sağlamakla,

h) Sıfır atık yönetim sisteminin yaygınlaştırılması ve bu konudaki farkındalığın arttırılmasına yönelik bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri yapmakla, bu kapsamda düzenlenen faaliyetlere katkı ve katılım sağlamakla,

ı) Sıfır Atık Bilgi Sistemine kayıt olmak ve bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerine ilişkin olarak istenen bilgi ve belgeleri sisteme kaydetmekle,

i) Oluşan ve ayrı biriktirilen tüm atıklara ilişkin veriler ile bu atıkların teslim edildiği yerlere ilişkin bilgileri Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez sıfır atık bilgi sistemi üzerinden bildirmekle, yükümlüdür.

 

(2) Sıfır atık yönetim sistemini kurmakla yükümlü olanlar ile sistemi gönüllü olarak kurmak isteyenler, sıfır atık yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesinin sağlanması için danışmanlık hizmeti alabilirler. EK-4 doğrultusunda Bakanlıkça belirlenen puanlama kriterleri kapsamında platin belge almak isteyenlerin danışmanlık hizmetini almaları zorunludur. Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında danışmanlık hizmeti verilmesine ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir.

 

(3) Atıkların toplanması, taşınması ve işlenmesine yönelik hizmet alımlarında ilgili idarelerin tam maliyet esaslı tarifelerine uyulur.

 

(4) Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında biriktirilen atıklar, mahalli idarelerin sıfır atık belgesi bulunması ve atıkları ayrı toplaması halinde mahalli idare tarafından kurulan toplama sistemine; mahalli idarenin sıfır atık belgesi bulunmaması halinde sıfır atık yönetim sistemi kapsamında biriktirilen atıklar Bakanlık ve/veya il müdürlüğünden gerekli izin ve/veya çevre lisansı almış atık işleme tesislerine verilebilir.

 

(5) Platin sıfır atık belgesine sahip yerler, sıfır atık yönetim sistemi kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetleri, uygulamaları, sistem ile getirilen yenilikleri, sağlamış oldukları kazançları ve ileriye yönelik hedefleri de içeren sıfır atık yönetim sistemi sürdürülebilirlik raporlarını, platin belgenin alınmasını takip eden ikinci yılın sonuna kadar sıfır atık belgesini veren yetkili idareye sunar. Bu raporlar gelişmeler doğrultusunda iki yılda bir güncellenir.

 

Organize sanayi bölgeleri ve havalimanlarının yükümlülükleri

 

MADDE 11 –

 

(1) Organize sanayi bölgesi yönetimleri ve havalimanı/terminal işletmecileri 10 uncu maddede verilen yükümlülüklere ilave olarak;

 

a) Sınırları içerisinde sıfır atık yönetim sisteminin planlanması, kurulması, uygulanması ve izlenmesine yönelik gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamakla,

b) Sıfır atık yönetim sistemine geçiş süreci de dahil olmak üzere, mevcut atık yönetim hizmetlerinin sıfır atık yönetim sistemine entegre edilmesine yönelik planlama yapmakla, sınırları içerisindeki tüm kurum, kuruluş ve işletmelerin bu plana uymasını sağlamakla, yükümlüdür.

 

(2) Organize sanayi bölgeleri ve havalimanları tarafından sorumluluk alanlarına göre atık toplama ve taşıma sistemleri oluşturulurken Bakanlıkça hazırlanan kılavuzlar esas alınır.

 

Sıfır atık yönetim sisteminin kurulması

 

MADDE 13 – 

 

(1) Sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasında mahalli idareler tarafından EK-3/A’da, bina ve yerleşkeler tarafından ise EK-3/B’de verilen kriterler sağlanır.

 

(2) Sistemin kurulumu için izlenecek yol haritası aşağıda belirtilmiştir:

 

a) Çalışma Ekibinin Belirlenmesi: Sıfır atık yönetim sisteminin kurulumundan uygulanmasına ve izlenmesine kadar olan süreci takip edecek sorumlu kişi veya kişiler ile çalışma ekipleri oluşturulur.

b) Planlama Yapılması: Uygulanacak sıfır atık yönetim sisteminin en etkin şekilde yapılandırılması için, uygulamaya geçmeden önce yapılacaklara ilişkin planlama yapılır. Bu kapsamda;

 

1) Mevcut Durum Tespiti: Tüm atıkların kaynağı, türü, miktarı, atık biriktirme, toplama ve taşıma yöntemleri, geçici depolama alanları, atıkların teslim edildiği yerlere ilişkin mevcut durum tespiti yapılır.

 

2) İhtiyaç Analizi: Ayrı biriktirilecek atıklar için biriktirme ekipmanları ve geçici depolama alanı ihtiyaçları belirlenir.

 

c) Eğitim/Bilinçlendirme Faaliyetleri ve Uygulamaya Geçilmesi: Farkındalığı arttırmak için eğitim/bilinçlendirme faaliyetleri yapılır ve sistem uygulanmaya başlanır.

ç) İzleme, Kayıt Tutulması ve İyileştirme Faaliyetleri: Düzenli aralıklarla uygulamanın gerçekleştirilmesine ilişkin izleme çalışmaları yürütülür. Aksayan hususlar için önlemler alınır, gerekmesi halinde güncelleme yapılır. Ayrı biriktirilen atık miktarları, elde edilen kazanımlar gibi uygulamaya ilişkin çıktılar kayıt altında tutulur.

 

Atıkların biriktirilmesi, toplanması ve biriktirme ekipmanlarının özellikleri

 

MADDE 14 – 

 

(1) Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında; evlerden ya da içerik veya yapısal olarak benzer olan ticari, endüstriyel işletmeler ile kurumlardan kaynaklanan tehlikesiz nitelikteki geri kazanılabilir kağıt, cam, metal, plastik atıklar diğer atıklardan farklı biriktirme ekipmanında biriktirilir ve ayrı olarak toplanır. Kağıt, cam, metal ve plastik atıklar tek bir ekipman içerisinde biriktirilebileceği gibi malzeme cinslerine göre ayrı biriktirme de yapılabilir.

 

(2) Atık pil, bitkisel atık yağ, atık elektrikli ve elektronik eşya ile diğer geri kazanılabilir atıklar, atık ilaçlar ve büyük hacimli atıklar mahalli idarelerin toplama planına uygun olarak biriktirilerek yetkili idareye teslim edilir veya bu atıklar için oluşturulmuş toplama noktalarına, atık getirme merkezlerine ve/veya atık işleme tesislerine teslim edilir.

 

(3) Kullanılacak biriktirme ekipmanlarında, ekipmanın rengi veya ekipman üzerindeki etiketlerde;

 

a) Kâğıt, cam, metal, plastik atıkların birlikte biriktirilmesi durumunda mavi, diğer atıklar için koyu gri renk kullanılır.

b) Malzeme türlerine göre ayrı biriktirme yapılması durumunda kağıt atıklar için mavi, plastik atıklar için sarı, cam atıklar için yeşil, metal atıklar için açık gri renk kullanılır.

c) Biyo-bozunur atıkların yoğun oluşum gösterdiği çay ocakları, kafeterya, yemek hazırlama veya yemek servisinin yapıldığı ve benzeri yerlerde, bu atıkların ayrı biriktirilmesi halinde kahverengi renk kullanılır.

 

 

ç) Atık ilaçların toplanması için kullanılacak biriktirme ekipmanları; paslanmaz metal veya yüksek yoğunluklu plastik malzemeden yapılmış, kapaklı, kapakları kilitlenir, yükleme-boşaltma esnasında torbaların hasar görmesine veya delinmesine yol açabilecek keskin kenarları olmayan, yüklenmesi kolay, içerisine atık atıldıktan sonra tekrar alınmasına imkân vermeyecek şekilde teşkil edilir ve üzerinde “Atık İlaç” ibaresi bulunur.

 

(4) Mahalli idareler tarafından konutlar ve kamuya açık alanlarda aşağıda yer alan hususlar çerçevesinde toplama gerçekleştirilir:

 

a) Konutlardan toplama yapılırken kullanılacak biriktirme ekipmanlarında geri kazanılabilir atıklar için mavi, diğer atıklar için koyu gri renk kullanılır.

b) Cadde, sokak ve kamuya açık alanlara en az ikili set halinde ekipmanlar yerleştirilir, bu ekipmanlarda mavi ve koyu gri renk kullanılır. İhtiyaca göre cam atıklar için yerleştirilecek ekipmanlarda yeşil renk kullanılır.

c) Ekipmanların üzerinde hangi atıkların atılabileceği yazı ve/veya şekillerle belirtilir.

 

(5) Atıkların biriktirilmesi ve toplanmasında EK-5’te verilen açıklamalara uygun olarak hareket edilir.

 

(6) Bu maddede bahsi geçmeyen tehlikeli/tehlikesiz özellikteki diğer atıklar ile tıbbi atıkların yönetimi ilgili mevzuatı kapsamında sağlanarak sıfır atık yönetim sistemine dâhil edilir.

 

Sıfır atık belgesi nitelikleri

 

MADDE 15 – 

 

 1. Sıfır atık belgesi, temel, gümüş, altın ve platin olmak üzere dört seviyede düzenlenir.

 

 1. Temel seviyede sıfır atık belgesi için kriterler EK -3’te yer alır. Gümüş, altın ve platin sıfır atık belgeleri için puanlama kriterleri ise EK-4 doğrultusunda Bakanlıkça belirlenir.

 

Sıfır atık belgesi alma yükümlülüğü

 

MADDE 16 – 

 

(1) Sıfır atık yönetim sistemini kurmakla yükümlü EK-1 listedeki yerler, 17 nci maddede tanımlanan süreç doğrultusunda temel seviyede sıfır atık belgesi almak zorundadır. Diğer yerler ise talep etmeleri halinde temel seviyede belge almak için müracaatta bulunabilir.

 

(2) Temel seviyede sıfır atık belgesine sahip yerlerden; il belediyeleri ve nüfusu elli binin üzerindeki ilçe belediyeleri, organize sanayi bölgeleri, alışveriş merkezleri, havalimanları, tren ve otobüs terminalleri, limanlar ile 50 oda ve üstü konaklama kapasiteli işletmeler gümüş, altın veya platin sıfır atık belgesini almakla yükümlüdür. Yükümlülüğü bulunan söz konusu yerler, temel seviyedeki sıfır atık belgesinin alınmasını takip eden on iki aylık süre sonunda gümüş, altın veya platin sıfır atık belgesi için müracaat ederler. Temel seviyede sıfır atık belgesine sahip diğer yerler ise talep etmeleri halinde gümüş, altın ve platin sıfır atık belgesi için başvuruda bulunabilirler.

 

(3) 300 ve üzeri konuta sahip siteler hariç diğer konutlar belediyelerin sıfır atık yönetim sistemi içerisinde değerlendirilir; ayrıca sıfır atık belgesi düzenlenmez.

 

(4) İçerisinde birden fazla kurum, kuruluş ve işletme barındıran ve ortak bir yönetimi olan bina ve yerleşkelere, içerisindeki tüm kurum, kuruluş ve işletmeleri kapsayacak şekilde seviyesine uygun tek bir sıfır atık belgesi düzenlenir. Ancak, organize sanayi bölgeleri ile havalimanları içerisindeki kurum, kuruluş ve işletmeler talep etmeleri halinde ayrıca münferit belge müracaatında bulunabilirler.

 

(5) Ortak bir yönetimi olmayan, ancak sıfır atık yönetim sistemini birlikte kuran ve işleten, aynı bina veya yerleşke içerisinde bulunan kurum, kuruluş ve işletmeler münferit belge müracaatında bulunabileceği gibi seviyesine uygun tek bir sıfır atık belgesi için de müracaat edebilirler.

 

 

 

 

Sıfır atık belgesine başvuru ve başvurunun değerlendirilmesi

 

MADDE 17 – 

 

(1) Temel seviyedeki sıfır atık belgesi için;

 

a) Belge başvurusu, EK-3’te yer alan kriterler doğrultusunda sıfır atık yönetim sistemini kuran bina ve yerleşkeler ile mahalli idareler için yapılır.

b) Başvurular sıfır atık bilgi sistemi üzerinden yapılır. Başvuru esnasında, kurulan sisteme ilişkin sıfır atık bilgi sistemi üzerinden talep edilen bilgi ve belgelerin sunulması zorunludur. Bu bilgi ve belgelere yönelik talep edilen yazılı ve görsel her türlü doküman başvuru sahibi tarafından sıfır atık bilgi sistemine yüklenir. Gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge talep edilebilir.

c) Yapılan başvurular il müdürlüğü tarafından sıfır atık bilgi sistemi üzerinden otuz takvim günü içerisinde değerlendirilir. Gerekli görülmesi halinde yerinde incelemelerde bulunulur.

ç) Söz konusu başvuruda herhangi bir eksiklik görülmesi halinde il müdürlüğü tarafından eksiklikler başvuru sahibine bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin otuz takvim günü içerisinde tamamlanarak sıfır atık bilgi sistemi üzerinden sunulması zorunludur. Eksiklikleri tamamlanan başvuru il müdürlüğü tarafından otuz takvim günü içerisinde değerlendirilir. Başvurunun uygun bulunmaması veya belirtilen süre içerisinde eksikliklerin tamamlanarak sıfır atık bilgi sistemi üzerinden sunulmaması halinde sıfır atık belge başvurusu reddedilir.

d) Yapılan başvurunun il müdürlüğü tarafından değerlendirilmesi sonucunda EK-3’te yer alan kriterleri sağladığı ve herhangi bir bilgi/belge eksikliği bulunmadığı tespit edilen yerlere temel seviyede sıfır atık belgesi düzenlenir.

 

(2) Gümüş, altın, platin seviyelerindeki sıfır atık belgesi için;

 

a) 16 ncı maddenin ikinci fıkrasında yükümlülüğü bulunan yerler, temel seviyedeki sıfır atık belgesinin alınmasını takip eden on iki aylık sürenin tamamlanmasına müteakip otuz takvim günü içerisinde, bir yıllık çalışmaya istinaden EK-4 doğrultusunda belirlenen puanlama kriterlerine esas bilgi ve belgeleri sıfır atık bilgi sistemine yükleyerek müracaat etmek zorundadırlar. Diğer yerler ise talep etmeleri halinde bu belgeler için başvuruda bulunabilirler.

b) Yapılan başvuruların değerlendirilmesi için en az üç il müdürlüğü personelinden oluşan bir komisyon oluşturulur. Komisyon tarafından puanlamaya esas kriterlere ilişkin sıfır atık bilgi sistemi üzerinden sunulan bilgi ve belgeler otuz takvim günü içerisinde incelenerek başvurunun uygunluğu değerlendirilir.

c) Uygun bulunmayan başvurular sıfır atık bilgi sistemi üzerinden iade edilir.

ç) Başvurunun uygun bulunması halinde başvuru sahibi bilgilendirilerek otuz takvim günü içerisinde komisyon tarafından belirlenen tarihte yerinde inceleme yapılır. Yerinde inceleme esnasında komisyon üyelerine puanlama kriterlerine esas yapılan çalışmalara ilişkin bir sunum yapılır.

d) Komisyon üyelerince yapılan yerinde inceleme sonucunda puanlama yapılır. Gümüş, altın veya platin sıfır atık belgesi seviyelerinden herhangi biri için gerekli puanın sağlanmadığının tespiti halinde başvuru sahibine iyileştirme yapılması gerektiği bildirilir.

e) Bildirimin yapıldığı tarihten itibaren otuz takvim günü içerisinde başvuru sahibi tarafından, yapılan iyileştirmelerin sıfır atık bilgi sistemi üzerinden sunulması zorunludur. Sunulan iyileştirmeler komisyon tarafından sıfır atık bilgi sistemi üzerinden otuz takvim günü içerisinde değerlendirilir. Gerekli görülmesi halinde yerinde incelemelerde bulunulur. Yapılan değerlendirme sonucunda üç seviyeden herhangi biri için gerekli puanın sağlanmadığının tespiti halinde başvuru iade edilir.

f) Komisyon tarafından yapılan puanlamanın belge almak için yeterli olması halinde elde edilen puana göre gümüş, altın veya platin sıfır atık belgesi düzenlenir.

g) Belge seviyesinin arttırılmasının talep edilmesi halinde, talep sahibi tarafından puanlamaya esas gerekli bilgi ve belgeler sıfır atık bilgi sistemine aktarılarak yeni kayıt oluşturulur ve bu fıkrada tanımlanan belge süreci yeniden başlar. Yapılacak değerlendirme sonucunda uygun bulunması durumunda belgenin seviyesi yükseltilerek, yeni seviyeye uygun sıfır atık belgesi düzenlenir.

 

(3) Sıfır atık belgelerinin geçerliliği beş yıldır. Belge alma yükümlülüğü bulunan yerler, belgenin geçerlilik süresi dolmadan üç ay önce belgenin yenilenmesi için başvuruda bulunurlar ve belge süreci yeniden başlar.

 

(4) Sıfır atık belgesi verilmesi, seviyesinin arttırılması, yenilenmesi ve güncellenmesi için ödenecek bedel her yıl Bakanlık tarafından belirlenir.

 

 

 

Sıfır atık belge esaslarına aykırılık, adres ve diğer değişiklik durumları ve belgenin iptali

 

MADDE 18 – 

 

(1) Sıfır atık bilgi sistemi üzerinden yapılması gereken beyanları yapmayanlar ile denetimler sırasında sıfır atık yönetim sistemini uygulamadığı ve verilen belgenin sürekliliğini sağlamadığı tespit edilen yerlere, idari yaptırım öngörülen fiillerin tespiti halinde idari yaptırım uygulanmasını müteakip doksan takvim günü iyileştirme süresi verilir. Verilen süre sonunda;

 

a) Gerekli iyileştirmenin mevcut belge seviyesinin sürekliliğini sağlayacak düzeyde olduğu tespit edilen yerlerin sıfır atık belgesi geçerliliğini sürdürür.

b) Gerekli iyileştirmenin mevcut belge seviyesinin sürekliliğini sağlayacak düzeyde olmadığı tespit edilen yerlerin sıfır atık belgesi iptal edilir.

 

(2) Sıfır atık belgesinin alınmasına esas teşkil eden ve sıfır atık bilgi sistemi üzerinden sunulan bilgi ve belgelerde değişiklik olması halinde değişikliği takip eden otuz takvim günü içerisinde sıfır atık bilgi sistemi üzerinden gerekli bildirimde bulunulur ve belge geçerliliğini korur. Verilen süre içerisinde değişiklik durumlarının bildirilmemesinin tespiti halinde, sıfır atık belgesi iptal edilir.

 

(3) Uygulamada değişiklik olması halinde söz konusu değişiklikler mevcut uygulamayı aksatmayacak şekilde sıfır atık yönetim sistemine entegre edilerek, değişikliği takip eden otuz takvim günü içerisinde sıfır atık bilgi sistemi üzerinden gerekli bildirimde bulunulur ve belge geçerliliğini korur. Verilen süre içerisinde değişiklik durumlarının bildirilmemesinin tespiti halinde, sıfır atık belgesi iptal edilir.

 

(4) Sıfır atık yönetim sistemi uygulanan bina ve yerleşkelerden taşınılması durumunda, değişikliği takip eden otuz takvim günü içerisinde gerekli bildirimde bulunulur ve sıfır atık belgesi iptal edilir.

 

(5) Belge alma yükümlülüğü bulunan yerlerden belgesi iptal edilenlerin;

 

a) Farklı bina ve yerleşkelere taşınması durumunda taşınma tarihini takip eden yüz seksen takvim günü içerisinde,

b) Diğer belge iptal durumlarında ise belge iptal tarihini takip eden otuz takvim günü içerisinde,

yeniden belge başvurusunda bulunmaları zorunludur.

 

Sıfır atık belgesine sahip yerlerin denetimi ve izlenmesi

 

MADDE 19 – 

 

(1) Sıfır atık belgesine sahip yerler il müdürlükleri tarafından belge geçerlilik süresi içerisinde asgari bir defa denetlenir.

 

(2) Yapılan denetimlerde, belge sahibi yerlerin bu Yönetmelikte belirlenmiş belge esaslarına ve kriterlerine uygun olarak faaliyetlerini sürdürüp sürdürmediği kontrol edilir.

 

(3) Yapılan denetimde uygunsuzluğun tespiti durumunda 18 inci ve/veya 21 inci maddede belirtilen hükümler uygulanır.

 

(4) Türk Silahlı Kuvvetleri bağlısı birlik ve kurumların bu Yönetmeliğe uygunluğu 24/7/2009 tarihli ve 27298 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan