• (0256) 813 80 30
  • info@didimturizmdernegi.org
  • Hafta İçi - 09:00 - 20:00 | Pazar Kapalı

ATHENA POLIAS TAPINAĞI

 

ATHENA POLIAS TAPINAĞI

Pek çok Yunan kentinde olduğu gibi Priene’nin de ana tanrıçası Athena idi. Bu nedenle tanrıça, “polis (şehir)” kelimesinden türemiş olan “Polias” ek adını taşımaktaydı. İskender M.Ö. 334’de tapınağın yapımına olasılıkla katkıda bulunmuş olup; tapınak inşası M.S. erken 1.y.y.’a dek sürmüştür. Ion düzenindeki tapınağın mimarı, Halikarnassos Mausoleumu’nun inşasında ki çalışmalarıyla ünlenmiş Pytheos’tur. Priene Athena Tapınağı, Vitruvius’un tapınaktan bahsetmesine bağlı olarak, daha sonraki dönemlerde de ününü korumuş ve Avrupa mimarisini de etkilemiştir. Basamak ve stylobattan oluşan kurvatunalı (yaklaşık 4 cm) alt kısım üzerinde, 12 m yüksekliğinde 6x11 adet sütun yükselmektedir. Sütun başlıkları, Ion düzenindeki çatıyı oluşturan arşitrav, yumurta ve diş sırası ile simayı taşımaktaydı. Sütun ile tapınak arasındaki galerinin tavanı mermer kasetlerle bezeliydi. Bunlardan bir kaçına ait kirişler sağlam durumdadır. Cella ve Pronaos gibi iç mekanların üst yapısı ise ahşap idi. Cellanın batı kısmında duran Athena Polias kült heykeli, Phidias’ın Atina’daki ünlü eseri Athena Parthenos’un bir kopyasıydı.

 

Tapınağın doğusundaki ön avlu, zemin kaplama levhaları ile döşenmiştir. Bu alanda podyum üzerinde duran ve basamakla çıkılan bir sunak bulunmaktaydı. Tapınağın diğer üç yanı duvar ile çevriliydi. Ion düzenindeki yarım sütunlar ve kabartmalı levhalarla bölünmüş olan tapınak duvarının levhalarında, olasılıkla Apollon ve Musalar tasvir edilmiştir.